IBM 39V2430 (Black) 6K YLD 

 IBM 39V2431 (Cyan) 4K YLD

 IBM 39V2432 (Magenta) 4K YLD

 IBM 39V2433 (Yellow) 4K YLD

InfoPrint Color 1824, 1824dn, 1824dw, 1826 MFP

 

img

Added to cart successfully!